160 - Nabij en toch zo ver!
 
1 Daar is een deur, die openstaat
Voor zondaars, jong en oud.
En ieder die daar binnengaat
Ontvangt een kroon van goud!
 
Refrein Zo dicht bij de deur!
Zo dicht bij de deur!
Nabij, en toch zo ver!
Zo dicht bij de deur!
Zo dicht bij de deur!
Nabij, en toch zo ver!
 
2 O arme ziel, de tijd is kort,
Kom, blijf niet buiten staan!
Is reeds gereed uw bruiloftskleed,
Opdat gij in kunt gaan?
 
3 Bijna bekeerd is menig hart,
Doch Jezus vraagt uw "al".
O, wees bereid als Jezus komt,
Bij 't laatst bazuingeschal!
 
4 Straks is 't te laat, bekeer u nu
En wordt Gods dierbaar kind.
Opdat ge niet in 't laatste uur
De deur gesloten vindt.