159 - Jezus opende de weg
 

Vers 1
A
Jezus Christus opende ons de weg tot glorie
 E       E7    A
Door Zijn offer aan het kruis van Golgotha.

Ja, Hij is de Deur tot de eeuwige victorie
B7                E A E7
O-ver ied're macht des kwaads, halleluja!
Refrein
A
Je-zus onze Heer,     o - pend' ons de weg,
Je   -    zus opend' ons         de
E7                 A
O - pend' ons de weg,       o - pend' ons de weg.
weg         tot 's hemels poort.
                       D
     Door Zijn dood op 't kruis,    door Zijn dood op 't kruis
Door Zijn dood            op het kruis
      B                 E        E7
      Schonk Hij ons 't tehuis,     ja, een eeuwig thuis.
Schonk Hij ons           't eeuwig thuis.
A
Je-zus onze Heer,     o - pend' ons de weg,
Je   -    zus opend' ons         de
E7                 A
O - pend' ons de weg,       o - pend' ons de weg.
weg         tot 's hemels poort.
                       D
     Door Zijn dood op 't kruis,    door Zijn dood op 't kruis
Door Zijn dood            op het kruis
       A
      Schonk Hij ons 't tehuis,
Schonk Hij ons
                  E7    A      D    A
              ja, 't eeuwig thuis, ja, 't eeuwig thuis.
              het  eeuwig thuis, het  eeuwig thuis.
Vers 2
'k Zag die weg gemerkt met het Bloedspoor van Zijn schreden.
Wie behalve Jezus kon die weg ooit gaan?
Nu is hij gebaand tot de poort van 't zalig Eden.
Ied're hindernis heeft Jezus weg gedaan.
Vers 3
Nu 's de weg geopend voor ied're arme zondaar.
Door het Bloed van Jezus is de toegang vrij.
Ziet, de Vader wenkt u met eindeloos erbarmen,
Jezus heeft het al volbracht voor u en mij.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)