159 - Jezus opende de weg
 
1 Jezus Christus opende ons de weg tot glorie
Door Zijn offer aan het kruis van Golgotha.
Ja, Hij is de Deur tot de eeuwige victorie
Over ied're macht des kwaads, halleluja!
 
Refrein Jezus onze Heer, opend' ons de weg,
Opend' ons de weg, opend' ons de weg.
Door Zijn dood op 't kruis, door Zijn dood op 't kruis
Schonk Hij ons 't tehuis, ja, een eeuwig thuis.
Jezus opend' ons de weg tot 's hemels poort.
Door Zijn dood op het kruis
Schonk Hij ons 't eeuwig thuis.

Jezus onze Heer, opend' ons de weg,
Opend' ons de weg, opend' ons de weg.
Door Zijn dood op 't kruis, door Zijn dood op 't kruis
Schonk Hij ons 't tehuis, ja, 't eeuwig thuis, ja, 't eeuwig thuis.
Jezus opend' ons de weg tot 's hemels poort.
Door Zijn dood op het kruis
Schonk Hij ons het eeuwig thuis, het eeuwig thuis.
 
2 'k Zag die weg gemerkt met het Bloedspoor van Zijn schreden.
Wie behalve Jezus kon die weg ooit gaan?
Nu is hij gebaand tot de poort van 't zalig Eden.
Ied're hindernis heeft Jezus weg gedaan.
 
3 Nu 's de weg geopend voor ied're arme zondaar.
Door het Bloed van Jezus is de toegang vrij.
Ziet, de Vader wenkt u met eindeloos erbarmen,
Jezus heeft het al volbracht voor u en mij.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)