158 - Geen zilver, noch goud
 

Vers 1
 D              A7
Geen zilver of goud heeft verlost mijne ziele.
           G  D   A7sus4 A7   D
Geen rijkdom van d' aard kon beta-len mijn schuld.
             A7  D G        D
Het Bloed van het kruis heeft gereinigd mijn zonden,
   A E7   A  E7  A   E7   A
Met vrede en blijdschap mijn harte vervuld!
Refrein
A E7 A7 D          A7
Ik ben gered,      doch niet   door zil  -  ver.
      Ik ben gered,   ik ben ge - red, doch niet door zilver.
                      D
'k Ben gered,       doch  niet door goud.
       'k Ben gered,  'k ben ge - red, doch niet door goud.
A E7 A7 D            G    A7      G
Ik ben gered       door 't Bloed van Je  -   zus.
      Ik ben gered,       ge- red door 't Bloed van Jezus.
    D    Em7 A7 D
Dat alleen was mijn behoud.
Vers 2
Geen zilver of goud schonk mij blijdschap of vrede.
Mijn ziel vond geen rust bij het aardse genot.
Het Bloed van het kruis kocht mij vrij van de wereld,
Verzoende mij, zondaar, voor eeuwig met God.
Vers 3
Geen zilver of goud heeft de deur mij geopend,
Die toegang verleent tot de heilige stad.
Het Bloed van het kruis schenkt mij rijkdom hierboven,
Geen zilver of goud, doch een hemelse stad.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)