157 - Witter dan sneeuw
 
1 Was mij in het Bloed van het Lam.
Laat mij rein zijn, o dierb're Heer!
Doop mij in de levensfontein,
Dat ik leve tot Jezus' eer!
Open ligt mijn ziele voor U.
Reinig haar van vlekken nu.
Was mij in het Bloed nu gans rein,
En witter dan sneeuw zal ik zijn!
 
Refrein Witter dan de sneeuw!
Witter dan de sneeuw, witter de dan sneeuw!
Witter dan de sneeuw!
Witter dan de sneeuw, witter dan de sneeuw!
Was mij in het Bloed van het Lam, (van het Lam,)
En witter dan sneeuw zal ik zijn.
 
2 Jezus droeg de doornkroon voor mij
En Hij leed voor mij aan het kruis!
Hij, de Zone Gods stierf voor ons,
Baande 't pad naar 't Vaderhuis.
Jezus, dierb're Heer, was mij rein,
Dat ik gans de Uwe mag zijn.
Was mij in het Bloed van het Lam,
En witter dan sneeuw zal ik zijn.
 
3 Sterk mij, Heiland, door Uwe Geest,
U bemint mijn ziele het meest!
Maak mij tot Uw tempel, o Heer!
Vul mijn hart met liefde steeds meer.
Houd mij, Jezus, onder Uw Bloed.
Wek in mij een wonderbare moed.
Doop mij in de levensfontein,
En witter dan sneeuw zal ik zijn!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)