Glorieklokken 156 - Ik neem het besluit

Vers 1

  Bes          Es
'k Neem het besluit niet langer te zoeken,
Bes           F
Naar 's werelds schijngenot!
Bes        Es
Ho-ger en eed'ler is 't zalig leven
Bes      F7 Bes
Met onze Heer en God.

Refrein

Bes         Es
Ja!   'k be -  sluit, o  Heiland,
Ja, 'k be-sluit nu, o  mijn Heiland,
  Bes         F7
'k Geef mij nu gans aan U.
            Ik geef mij gans aan U.
Bes       Es
Je - zus,   dierb're Meester,
Je-zus, Je-zus, dierb're Meester,
Bes     F7 Bes
Ja, ik wil komen nu!

Vers 2

'k Neem het besluit niet langer te wachten.
'k Wend mij tot Golgotha!
Daar vind ik vrede door 't Bloed des kruises,
Zaligheid uit gena!

Vers 3

Ja, 'k ben besloten, niet meer te wank'len.
'k Blijf 's Heren Woord getrouw!
Leid, dierb're Heiland, mijn zwakke schreden.
't Is slechts op U dat 'k bouw.

Vers 4

Komt, lieve vrienden, komt en besluit nu.
Haast u, de tijd snelt heen!
Breekt met de wereld, geeft u aan Jezus.
Hij zij uw vriend alleen.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)