156 - Ik neem het besluit
 
1 'k Neem het besluit niet langer te zoeken,
Naar 's werelds schijngenot!
Hoger en eed'ler is 't zalig leven
Met onze Heer en God.
 
Refrein Ja! 'k besluit, o Heiland,
Ja, 'k besluit nu, o mijn Heiland,
'k Geef mij nu gans aan U.
Ik geef mij gans aan U.
Jezus, dierb're Meester,
Jezus, Jezus, dierb're Meester,
Ja, ik wil komen nu!
 
2 'k Neem het besluit niet langer te wachten.
'k Wend mij tot Golgotha!
Daar vind ik vrede door 't Bloed des kruises,
Zaligheid uit gena!
 
3 Ja, 'k ben besloten, niet meer te wank'len.
'k Blijf 's Heren Woord getrouw!
Leid, dierb're Heiland, mijn zwakke schreden.
't Is slechts op U dat 'k bouw.
 
4 Komt, lieve vrienden, komt en besluit nu.
Haast u, de tijd snelt heen!
Breekt met de wereld, geeft u aan Jezus.
Hij zij uw vriend alleen.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)