155 - Halleluja!
 

Vers 1
Es
Zondaar kom aan Jezus' voet.
     As
Daar is rust voor uw gemoed,
    Es
Volle rein'ging door het Bloed.
Bes7 Es Bes
Hal-lelu-ja!
Es
Jezus troost uw moede hart,
    As
Lenigt al uw zorg en smart,
    Es
Gord u aan met Zijne kracht.
   Bes7 Es
Halle-lu - ja!
Refrein
Es  As     Es
Halleluja! Halleluja!
  As    Fm       Bes
'k Voel mij gans een koningskind,
Es
Door de Vader teer bemind.
   As     Es
Halleluja! Halleluja!

'k Blijf Hem eeuwig trouw gezind,
   Bes7 Es
Halle-lu - ja!