155 - Halleluja!
 
1 Zondaar kom aan Jezus' voet.
Daar is rust voor uw gemoed,
Volle rein'ging door het Bloed.
Halleluja!
Jezus troost uw moede hart,
Lenigt al uw zorg en smart,
Gord u aan met Zijne kracht.
Halleluja!
 
Refrein Halleluja! Halleluja!
'k Voel mij gans een koningskind,
Door de Vader teer bemind.
Halleluja! Halleluja!
'k Blijf Hem eeuwig trouw gezind,
Halleluja!