154 - Gezegende ure
 

Vers 1
Bes     Bessus4 Bes   F Bes Es Bes
God zond tot de  we-reld Zijn e-nige Zoon,
   F7         Es  F7  Bes
Die stortte op 't kruishout Zijn Bloed.
        Bessus4 Bes   F Bes  Es Bes
Voor 't mensdom, ver - lo - ren in zonde en schuld,
Bes6  F Fdim7 F  C7    F
Heeft Hij met Zijn leven geboet.
Refrein
F7           Bes
O, liefde zo groot, die redding ons bood,
Besmaj7 Es    G7  C   C7 F7
 Gij straalt als een ster in de nacht.
  Bes       Bes7 Es6   G7 Cm
Wij buigen ons neer, voor Christus de Heer,
 Es Bes F7 Bes  F7  F7sus4 F7 Bes
Voor Hem, die eens sprak: „'t is volbracht”.
Vers 2
Gij spreekt tot ons hart in dit wijdingsvol uur,
En deelt ons het brood en de wijn,
Opdat wij opnieuw in deez' aardse woestijn,
Gesterkt en getroost mogen zijn.
Vers 3
Wij danken U Heer, voor dit heilig symbool,
Van 't offer eens door U gebracht!
Gezegend zijt Gij, Die op 't kruis voor ons stierf,
Gij, Godslam voor zondaars geslacht.