153 - Ik geef mijn hart aan Jezus
 
1 'k Geef nu mijn hart aan Jezus.
'k Rust in Uw liefd', o Heer.
't Zondige oude leven
Leg 'k bij Uw kruishout neer.
 
Refrein In 't watergraf, daal ik nu af.
'k Ben nu de Uwe, Heer, voor altijd.
Jezus is mijn en ik ben Zijn.
Met Hem voor eeuwig verrezen in heerlijkheid.
 
2 'k Ben met mijn Heer gekruisigd.
'k Rijs met Hem op uit 't graf.
Ere zij Hem, mijn Heiland,
Die mij nieuw leven gaf.
 
3 Nu met mijn Heer verenigd,
Draag ik Zijn beeld in mij.
'k Wil Hem gehoorzaam volgen,
Tot 'k kom aan d' overzij.
 
4 Eeuwige lof en ere
Zij 't heilig Lam van God.
Doe mij in U, Heer, blijven,
Wand'len naar Uw gebod.