152 - Het oude leven leg ik neder
 
1 't Oude leven leg ik neder,
Here in dit watergraf.
Al mijn zonden en gebreken
Leg ik met beslistheid af.
 
Refrein 'k Wil U volgen dierb're Heiland.
'k Wijd U gans mijn leven nu.
Wat een mensenziel kan geven,
Offer 'k dierb're Heiland U!
 
2 Eens lag ik in zondebanden,
Maar Gij kwaamt en reddet mij.
Nu wil ik mijn leven geven
Voor Uw dienst zo rijk en vrij.
 
3 Als een nieuw geboren schepsel
Vang ik aan een nieuwe weg.
Zwak en hulp'loos zijn mijn schreden.
Leid mij Heer, langs heg en steg.
 
4 U behoort geheel mijn leven.
'k Volg het Lam waarheen het gaat.
'k Wil getuigen van Uw liefde
Tot mijn laatste ure slaat.