150 - Op die wondervolle, zalige morgen
 
1 Straks zal 'k rusten van moeiten en zorgen,
Op die wondervolle, zalige morgen,
Als het duister wijkt voor 't licht,
Van mijn Heilands aangezicht,
En de nacht wijkt voor de glans van de morgen.
 
Refrein Eng'len zingen, klokken klingen,
Als de Bruidegom verschijnt in de morgen.
Welk een troost en zaligheid
Is het volk van God bereid
Op die wondervolle, zalige morgen.
 
2 Ied're traan wordt gedroogd in die morgen.
'k Zal verlost zijn van mijn lasten en zorgen,
Als de poort zal opengaan,
En 'k met vreugd mag binnengaan,
Op die wondervolle, zalige morgen.
 
3 'k Weet mijn ziele in Jezus geborgen,
Tot Zijn komst in 't stralend licht van die morgen.
Dan geen strijd of droefheid meer!
'k Zal vereend zijn met mijn Heer,
Op die wondervolle, zalige morgen.