149 - Zalige toekomst
 

Vers 1
 F
Wat een vreugde zal dat wezen,
     Bes      F
Als mijn Je-zus straks komt.

Dan geen klachten meer of vrezen.
    G7     C7
Ied're twijfel verstomt.
Refrein
 F
Als de Heiland zal verschijnen,
    C7        F
En Hij oproept al de zijnen,
      F7   Dm Bessus4 Bes
Ied're zorg zal dan ver-dwij - nen,
  Besdim F    C7    F
Als mijn dierb're Heiland komt.
Vers 2
Als mijn naam wordt afgelezen
Bij 't bazuinengeklank,
Zal mijn ziel van vreugde beven,
Vol van lofprijs en dank.
Vers 3
O, ik zal mijn Jezus eren,
Die mij kocht met Zijn Bloed.
Hij de Midd'laar, Heer der heren,
Die mijn schuld heeft geboet.
Vers 4
Onze Heer zal spoedig komen.
Zaal'ge toekomst, zo blij!
Laat uw kaarsen brandend blijven.
Jezus' komst is nabij.