149 - Zalige toekomst
 
1 Wat een vreugde zal dat wezen,
Als mijn Jezus straks komt.
Dan geen klachten meer of vrezen.
Ied're twijfel verstomt.
 
Refrein Als de Heiland zal verschijnen,
En Hij oproept al de zijnen,
Ied're zorg zal dan verdwijnen,
Als mijn dierb're Heiland komt.
 
2 Als mijn naam wordt afgelezen
Bij 't bazuinengeklank,
Zal mijn ziel van vreugde beven,
Vol van lofprijs en dank.
 
3 O, ik zal mijn Jezus eren,
Die mij kocht met Zijn Bloed.
Hij de Midd'laar, Heer der heren,
Die mijn schuld heeft geboet.
 
4 Onze Heer zal spoedig komen.
Zaal'ge toekomst, zo blij!
Laat uw kaarsen brandend blijven.
Jezus' komst is nabij.