148 - Als mijn Heiland komt
 

Vers 1
 As                     Es Es7 As
Hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord, dat de Heiland komt
   Des       Bes7   Es  Es7
Op de wolken straks in heerlijkheid,----
As                  Es Es7 As
Als 't bazuingeschal weerklinkt over gans de aard
    Des    As Des As Es7 As
En de bruid haar lampje toebe-reidt?
Refrein
As                   Es7
Wat een glorie zal dat zijn als mijn Heiland komt,
      As Es7    As
Als 't leed der aard zal zijn vergaan.
                   Es As7 Des
Wat een glorie zal het zijn als mijn Heiland komt
Ddim    As      Des As Es7 As
 En 'k met Hem de poort mag binnengaan.
Vers 2
Hoe verlangt mijn ziel naar Hem, naar mijn Bruidegom.
Hij, mijn Vriend, de Koning van mijn hart,
Die mij reinigde van schuld door Zijn kostbaar Bloed,
En mijn Trooster was in zorg en smart.
Vers 3
Daar is blijdschap in mijn ziel, want mijn Heiland komt
En Gods kind'ren zullen opwaarts gaan!
Welk een vreugd en zaligheid is mijn hart bereid,
Als ik straks aan Jezus' zij mag staan.