148 - Als mijn Heiland komt
 
1 Hebt gij 't heerlijk nieuws gehoord, dat de Heiland komt
Op de wolken straks in heerlijkheid,
Als 't bazuingeschal weerklinkt over gans de aard
En de bruid haar lampje toebereidt?
 
Refrein Wat een glorie zal dat zijn als mijn Heiland komt,
Als 't leed der aard zal zijn vergaan.
Wat een glorie zal het zijn als mijn Heiland komt
En 'k met Hem de poort mag binnengaan.
 
2 Hoe verlangt mijn ziel naar Hem, naar mijn Bruidegom.
Hij, mijn Vriend, de Koning van mijn hart,
Die mij reinigde van schuld door Zijn kostbaar Bloed,
En mijn Trooster was in zorg en smart.
 
3 Daar is blijdschap in mijn ziel, want mijn Heiland komt
En Gods kind'ren zullen opwaarts gaan!
Welk een vreugd en zaligheid is mijn hart bereid,
Als ik straks aan Jezus' zij mag staan.