147 - Het oude jaar is heengesneld
 

Vers 1
  Es As Es         As    Bes7 As Es
't Ou-de jaar is heengesneld, met zijn lief en leed.
Bes7       Es  Bes  Bes7 Es Bes
Blijd' en droeve u-ren die 'k nooit vergeet.
Es As Es
Ze-ge-ningen zonder tal
 As   Bes7 As Es
Schonk de Va - der mij,
As       Es  As Es  Fm  Es  Bes7 As
In beproeving stond Hij mij steeds trouw ter - zij.
Refrein
 Es    As  Es Bes7       Es
Dank, lofprijs en e - re zij onze Here,
As     Es   Bes     F7 Bes
Hem, onze Leidsman door 't aardse dal.
 Es    As  Es Bes7       Es
Dank, lofprijs en e - re zij onze Here
As     Fisdim Es  As  Es Bes7 Es
Jezus, Gods Zoon, die straks ko-men zal.
Vers 2
Over bergen, door vallei, leidde mij Zijn hand,
Maakte mijn vertrouwen nimmer te schand'.
'n Nieuwe tijdkring breekt thans aan.
Jezus gaat met mij,
'k Weet in zorg en tegenspoed is Hij nabij.
Vers 3
Jezus' wederkomst genaakt, dan, aan 't eind der baan,
Wist Zijn hand met liefde af ied're traan.
Bergen mogen wankelen,
Maar Gods trouw houdt stand.
Hij vat ook in 't nieuwe jaar uw zwakke hand.