146 - Bij de jaarwisseling
 

Vers 1
Bes       Es      Bes   F Bes F
Wij prijzen U, o Vader, bij d' aanvang van dit jaar,
   Bes       Es     Bes    F7 Bes
Gij Leidsman van ons leven, Gij trouw' Alzege-naar.
  F   Bes F Bes      Es Bes  Es  Cm Bes F
In nachten van beproeving waart Gij ons steeds na-bij.---
F7 Bes     Es     Bes    F7 Bes
In stormen en gevaren stond Gij aan onze zij.
Vers 2
Mijn leven zij, o Heiland, opnieuw U toegewijd.
Blijf met Uw Geest mij sterken tot in der eeuwigheid.
Alleen kan ik niet verder, houd Heer mijn hand gevat.
Bewaar mijn voet voor struik'len op 't smalle levenspad.
Vers 3
O, dat deez' nieuwe jaarkring, mij dichter voer' tot U.
Mijn al, o dierb're Meester, breng 'k U ten offer nu.
Uw volk blijft op U bouwen, bewaar ons goed en rein,
Totdat w' aan 't eind der reize, met U verenigd zijn.