145 - Zend het vuur
 

Vers 1
 F    Fdim7 F  Fdim7 F
Gij Chris-tus, eeuw'-ge  Levensvlam,
             C7       F
Zend het vuur, zend het vuur, zend het vuur!
   Fdim7 F Fdim7 F
Wij e-ren U, o Godd'lijk Lam.
             C7       F
Zend het vuur, zend het vuur, zend het vuur!
  Bes           F
Vervul ons met Uw Heil'ge Geest
 C C7           F
Als op het eerste Pinksterfeest.
  Bes           F
O, doop Uw volk dat Gode vreest.
             C7       F
Zend het vuur, zend het vuur, zend het vuur!
Vers 2
Gij Elia's God, o kom met kracht.
Zend het vuur, zend het vuur, zend het vuur!
Verteer het offer, U gebracht.
Zend het vuur, zend het vuur, zend het vuur!
Verbrand het oude nu, o Heer,
Opdat wij leven tot Uw eer.
Ja, schenk ons Uwe kracht o Heer.
Zend het vuur, zend het vuur, zend het vuur!
Vers 3
Ons hart verlangt naar vuur en kracht.
Zend het vuur, zend het vuur, zend het vuur!
Naar Geestesgaven, liefdemacht.
Zend het vuur, zend het vuur, zend het vuur!
Opdat wij sterk zijn en vol moed,
Ook dan wanneer de vijand woedt.
Woon met Uw Geest in ons gemoed.
Zend het vuur, zend het vuur, zend het vuur!