144 - Des Vaders kind
 

Vers 1
D         Bm Fism G  D
Ik ken slechts één ge-luk op aarde,
    Em7 D  G6    A A7  D
Slechts e - ne troost van uur tot uur.
          Bm Fism G  D
Daarom zal steeds mijn har-te zingen,
  A  E7 Fism  D A E7  A
Vervuld van liefd' en hemels vuur.
Refrein
A  D   G    D  G
Ik ben 's Vaders kind!
   D  A7   D
Dat maakt mij zo blij.
  G Em6  D
Ik ben zo gelukkig,
   A6    D
In Jezus gans vrij!
Vers 2
Nimmer behoef ik meer te vrezen.
Mijn Vader trok mij aan Zijn hart.
'k Mag nu tevreden met Hem leven.
Hij is mijn steun, mijn Troost in smart.
Vers 3
Wil satan steeds mijn ziel verblinden
Met wereldpracht en lust van d' aard,
'k Rust veilig nu in Jezus' armen.
Zijn liefde is mij alles waard.
Vers 4
Niets kan van 's Vaders hart mij scheiden,
Noch mensen, satan, dood of tijd.
Door Jezus' liefde ben 'k verbonden
Met God, tot in all' eeuwigheid!
Vers 5
Wilt gij ook dit geluk ervaren?
Laat dopen u met 's Heren Geest.
Dan zult gij weldra medejuichen:
„'k Ben nimmer zo verblijd geweest!”