143 - Een nieuw lied
 
1 Ik heb een Vriend en Hij kwam en zocht mij.
Ik was verloren in zond' en schuld,
Maar Hij verloste mij, Halleluja!
En heeft mijn ziel met Zijn Geest vervuld.
 
Refrein Glorie, glorie, Jezus schonk mij vrede.
'k Wil nu zingen voor mijn Heer een schoon nieuw lied.
Glorie, glorie, 'k zal Hem eeuwig prijzen,
Die voor arme zondaars Vaders troon verliet.
 
2 O, welk een vreugd is er in mijn harte,
Onpeilbaar diep als de diepste zee.
Het oude leven is nu verdwenen.
De Heil'ge Geest vult mijn ziel met vree.
 
3 Ik dank mijn God nu in vreemde talen,
En loof en prijs Hem op nieuwe toon.
De zonde heeft nu zijn macht verloren,
En in mijn hart heerst alleen Gods Zoon.
 
4 Mijn ganse ziel is nu vol aanbidding.
In Geest en waarheid is mijn gebed.
Wat kan mij ooit van Zijn liefde scheiden?
Mijn ziel hoort Hem, die mij heeft gered.