142 - Geef alles
 

Vers 1
 Es
Kent gij reeds de ganse volheid van Gods liefde in uw hart?
             Bes
Zijt gij met de Geest vervuld?
   Bes7       Bes7sus4  Es
Jezus kwam om u te dopen met  de Heil'ge Geest en vuur.
    Bes F Bes F7 Bes
Hij vergeeft u al uw schuld.
Refrein
Bes7           As  Bes7  Es
 Je-zus wil uw hart met lief-de o-ver-stro  -  men,
 Je-zus wil       uw      har-te over-stro-men,
    Bes7
Als gij op het altaar legt,
Bes7sus4   Es
't „Ei - gen ik”, onrein en slecht.
Es7   As          Bes7   Es
Hij vervult u met Zijn lief-de en Zijn glo   -   rie,
Hij vervult       uw       har-te met Zijn glo-rie,
        As6 Bes Bes7 Es
Als g' uw „al” op 't al-taar legt!
Vers 2
Breng uw zonden en gebreken onder Jezus' dierbaar Bloed.
Kom met al uw nood en smart.
Wijd u toe aan 's Heren zaak en geef u zelven eens voor al.
Jezus vraagt uw ganse hart.
Vers 3
Onuitputt'lijk is de olie in het vat van Gods gena,
Onveranderlijk Zijn macht.
Hij wil dopen met Zijn vuur en Geest, met gaven en met kracht
Ied're ziel, die op Hem wacht.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)