142 - Geef alles
 
1 Kent gij reeds de ganse volheid van Gods liefde in uw hart?
Zijt gij met de Geest vervuld?
Jezus kwam om u te dopen met de Heil'ge Geest en vuur.
Hij vergeeft u al uw schuld.
 
Refrein Jezus wil uw hart met liefde overstromen,
Jezus wil uw harte overstromen,
Als gij op het altaar legt,
't „Eigen ik”, onrein en slecht.
Hij vervult u met Zijn liefde en Zijn glorie,
Hij vervult uw harte met Zijn glorie,
Als g' uw „al” op 't altaar legt!
 
2 Breng uw zonden en gebreken onder Jezus' dierbaar Bloed.
Kom met al uw nood en smart.
Wijd u toe aan 's Heren zaak en geef u zelven eens voor al.
Jezus vraagt uw ganse hart.
 
3 Onuitputt'lijk is de olie in het vat van Gods gena,
Onveranderlijk Zijn macht.
Hij wil dopen met Zijn vuur en Geest, met gaven en met kracht
Ied're ziel, die op Hem wacht.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)