141 - Ga de weg van het kruis
 
1 Zoekt gij de weg naar 't hemels land,
't Pad naar het heerlijk gouden strand?
Wenst gij eenmaal bij Hem te zijn,
Vrij van de zorg en levenspijn?
 
Refrein Ga (o ga) dan de weg van het kruis!
(Ja) ga (o ga) dan de weg van het kruis!
(Ja) ga (o ga) dan de weg van het kruis,
En gij vindt vree!
 
2 Zoekt gij naar vrede en geluk,
Naar de bevrijding van uw juk?
Haakt gij naar heil'ge moed en kracht,
Om te getuigen van Gods macht?
 
3 Wenst gij de gaven van Gods Geest,
Ook voor uw ziel een Pinksterfeest?
Wilt gij verlost zijn, gans en al,
Troost vinden in dit tranendal?