140 - Hij leeft
 

Vers 1
Bes
Ik dien een trouwe Heiland,

Die stierf aan 't kruis voor mij,
      D  D7 Gm
Die boette al mijn zonden,
 D  Gm  Gm7 C C7  F7
Mij kocht van satan vrij.
  Bes
Hij is uit 't graf verrezen,

En tartte dood en schand',
  C7
Om ons de weg te banen
        F
Tot 't hemels land.
Refrein
 F  Bes
Hij leeft! (Hij leeft!)
         Bes7
Hij leeft! (Hij leeft!)
  Es      Bes
Ja onze Heiland leeft.
   F7        Bes
Hij gaat met mij en spreekt met mij,
  C7         F7
Hij die mijn schuld vergeeft.
   Bes
Hij leeft! (Hij leeft!)
         Bes7
Hij leeft! (Hij leeft!)
   Es          D
Hij deelt mijn vreugd en smart.
  G7       C7
Ja, Hij is waarlijk opgestaan
Edim Bes    F7 Bes
 En leeft diep in mijn hart.
Vers 2
Een zaal'ge vree vervult mij,
Als 'k zing van Jezus' trouw,
Van 's Heilands grote liefde,
Waarop ik eeuwig bouw.
Hij zal mij nooit begeven.
Neen Hij verlaat mij niet.
Hij is de Troost mijns levens,
Mijn Vreugd en Lied.
Vers 3
Mijn Heiland is verrezen
En troont aan 's Vaders zij.
Daar pleit Hij voor de zijnen,
Daar bidt Hij thans voor mij.
Met Hem ben ik gekruisigd
En met Hem opgestaan.
Met hemels' krachten heeft Hij
Mij aangedaan.