140 - Hij leeft
 
1 Ik dien een trouwe Heiland,
Die stierf aan 't kruis voor mij,
Die boette al mijn zonden,
Mij kocht van satan vrij.
Hij is uit 't graf verrezen,
En tartte dood en schand',
Om ons de weg te banen
Tot 't hemels land.
 
Refrein Hij leeft! (Hij leeft!)
Hij leeft! (Hij leeft!)
Ja onze Heiland leeft.
Hij gaat met mij en spreekt met mij,
Hij die mijn schuld vergeeft.
Hij leeft! (Hij leeft!)
Hij leeft! (Hij leeft!)
Hij deelt mijn vreugd en smart.
Ja, Hij is waarlijk opgestaan
En leeft diep in mijn hart.
 
2 Een zaal'ge vree vervult mij,
Als 'k zing van Jezus' trouw,
Van 's Heilands grote liefde,
Waarop ik eeuwig bouw.
Hij zal mij nooit begeven.
Neen Hij verlaat mij niet.
Hij is de Troost mijns levens,
Mijn Vreugd en Lied.
 
3 Mijn Heiland is verrezen
En troont aan 's Vaders zij.
Daar pleit Hij voor de zijnen,
Daar bidt Hij thans voor mij.
Met Hem ben ik gekruisigd
En met Hem opgestaan.
Met hemels' krachten heeft Hij
Mij aangedaan.