139 - Het is meer dan een droom
 
1 Ik stond bij het graf van mijn Heiland,
Die eens stierf aan het kruishout voor mij.
Ik zocht Hem, maar vond slechts de doeken,
Sa‚mgerold in een hoekje terzij.
 
Refrein Het is meer dan een droom.
Het is meer dan een lied.
Het is meer dan ik ooit heb gedacht.
Hij verrees uit de doŰn,
Onze Heiland, Gods Zoon,
En heeft ons 't eeuwig leven gebracht.
 
2 En 'k hoorde een engel zacht spreken:
„Hij verrees uit het graf op Gods stem
En baand' u de weg tot de hemel,
Waar gij straks zult vereend zijn met Hem.”
 
3 O zalige hoop op een weerzien
Hierboven in 's Vaders paleis.
Wij zullen als Jezus verrijzen,
Samen opvaren naar 't paradijs.
 
4 Zijn opstanding is nu mijn glorie,
Want Hij woont in mijn hart met Zijn Geest.
't Is meer dan een droom, het is waarheid
En mijn ziel viert een wondervol feest.