138 - Hij stierf in mijn plaats
 

Vers 1
Des Dessus4 Des   Desdim7 Des   Dessus4 Des    Ges Des
Daar  is  En, die eens stierf in mijn plaats aan het kruis,
    As7           Des
Die tot zonde gemaakt werd voor mij,
  Dessus4 Des   Desdim7 Des  Dessus4 Des  Ges Des
Die  de  weg heeft ge - o-pend tot 't hemels te-huis,
    As      Es7      As
En mij, zondaar, voor eeuwig sprak vrij.
Refrein
As    As7   Des  As  Assus4 As7 Des   Dessus4 Des
Ja, Hij stierf in mijn plaats aan  het kruis (aan het kruis).
     Besm   F  Besm Es Es7 As
Ja, Hij stierf in mijn plaats aan het kruis (aan het kruis).
  As7  Des Ges Dessus4 Des As7  Des Ges
Nu ben 'k vrij van  het  oor-deel, want Hij droeg mijn schuld.
Gdim7   Des         As7   Des
 Je - zus stierf in mijn plaats aan het kruis.
Vers 2
Daarom juicht nu mijn ziel. Jezus heeft het volbracht!
Ja Zijn Bloed wies van zonde mij rein.
Door Zijn striemen werd mij de genezing gebracht.
'k Wil voor eeuwig Zijn eigendom zijn.
Vers 3
Daar 's een lied in mijn hart, als ik denk aan Zijn trouw,
Aan Zijn liefde zo eindeloos groot.
Ja 'k aanbid Hem, mijn Heiland, die stierf in mijn plaats,
En mij redde van d' eeuwige dood.
Vers 4
Wat een glorie zal 't zijn, als ik Jezus zal zien,
Hem mijn Heiland, die boette mijn schuld.
Als 'k mag kussen de hand, die gewond werd voor mij,
Zal de wens mijner ziel zijn vervuld.