138 - Hij stierf in mijn plaats
 
1 Daar is En, die eens stierf in mijn plaats aan het kruis,
Die tot zonde gemaakt werd voor mij,
Die de weg heeft geopend tot 't hemels tehuis,
En mij, zondaar, voor eeuwig sprak vrij.
 
Refrein Ja, Hij stierf in mijn plaats aan het kruis (aan het kruis).
Ja, Hij stierf in mijn plaats aan het kruis (aan het kruis).
Nu ben 'k vrij van het oordeel, want Hij droeg mijn schuld.
Jezus stierf in mijn plaats aan het kruis.
 
2 Daarom juicht nu mijn ziel. Jezus heeft het volbracht!
Ja Zijn Bloed wies van zonde mij rein.
Door Zijn striemen werd mij de genezing gebracht.
'k Wil voor eeuwig Zijn eigendom zijn.
 
3 Daar 's een lied in mijn hart, als ik denk aan Zijn trouw,
Aan Zijn liefde zo eindeloos groot.
Ja 'k aanbid Hem, mijn Heiland, die stierf in mijn plaats,
En mij redde van d' eeuwige dood.
 
4 Wat een glorie zal 't zijn, als ik Jezus zal zien,
Hem mijn Heiland, die boette mijn schuld.
Als 'k mag kussen de hand, die gewond werd voor mij,
Zal de wens mijner ziel zijn vervuld.