Glorieklokken 137 - De liefde van Jezus

Vers 1

 As   Asdim7 As Des As  Des Es7 Des As
Gods Zoon gaf Zijn le-ven op Cal-va-ries kruis,
  Es7 As Es7         As
Een le - ven gans vlekk'loos en rein.
     Asdim7 As Des As     Des Es7 Des As
Om 't mens-dom  te red-den van d' eeu-wi- ge straf,
   Es    Bes7     Es
Leed Jezus versmaadheid en pijn.

Refrein

Es  As    Assus2 As  Des As Es7sus4 As
Hij zocht vol lief - de 't ver-lo - ren  lam,
   Fm      Bes7     Es
Waarvoor Hij eens stierf op 't kruis.
As     Fdim7 Es7  As
Hij drukt 't aan Zijn hart,
     Es As7 Des
Neemt weg al-le smart,
   As  Assus2 As  Es7 Des Es7  As  Es Des As
En draagt 't op Zijn schouders naar huis (ja naar huis).

Vers 2

Hoe doolt ge, o ziele, zo ver van uw God?
Geen vriend is zo teder als Hij!
Hij nodigt ook u tot Zijn liefde zo groot:
„Kom herwaarts, vermoeide, tot Mij.”

Vers 3

De dierbare Herder zoekt heden ook u.
Hij kent al uw zorgen en pijn.
O, kom met uw zonden en leed tot Zijn hart.
Hij wil uw Verlosser ook zijn.