137 - De liefde van Jezus
 
1 Gods Zoon gaf Zijn leven op Calvaries kruis,
Een leven gans vlekk'loos en rein.
Om 't mensdom te redden van d' eeuwige straf,
Leed Jezus versmaadheid en pijn.
 
Refrein Hij zocht vol liefde 't verloren lam,
Waarvoor Hij eens stierf op 't kruis.
Hij drukt 't aan Zijn hart,
Neemt weg alle smart,
En draagt 't op Zijn schouders naar huis (ja naar huis).
 
2 Hoe doolt ge, o ziele, zo ver van uw God?
Geen vriend is zo teder als Hij!
Hij nodigt ook u tot Zijn liefde zo groot:
„Kom herwaarts, vermoeide, tot Mij.”
 
3 De dierbare Herder zoekt heden ook u.
Hij kent al uw zorgen en pijn.
O, kom met uw zonden en leed tot Zijn hart.
Hij wil uw Verlosser ook zijn.