Glorieklokken 136 - Stille nacht

Vers 1

 C F C       F C  
Stil - le nacht, Heil' - ge nacht!
 G   G7  C
Davids Zoon, lang verwacht,
 F         C  F C
Die tot God ons terug brengen zal,
 F        C F C
Wordt geboren in Bethlehems stal,
G7          C
Hij, der schepselen Heer!
      G  G7  C
Hij, der schepselen Heer!

Vers 2

Hulp'loos kind, Heilig kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
Ook voor mij hebt G' U rijkdom ontzegd,
Werd G' in stro en in doeken gelegd.
Leer m' U danken daarvoor!
Leer m' U danken daarvoor!

Vers 3

Stille nacht, Heil'ge nacht!
Heil en vree wordt gebracht
Aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld!
Amen, Gode zij d' eer!
Amen, Gode zij d' eer!