135 - Daar ginds in de velden van Efrata
 
1 Daar ginds in de velden van Efrata
Klonk vleugelgeruis in de nacht.
Een engel kwam neer, uit hoger sfeer,
En heeft ons Gods boodschap gebracht.
 
Refrein Lief'lijk Bethlehem! Heerlijk Bethlehem!
O gezegende, heilige grond!
Lief'lijk Bethlehem! Heerlijk Bethlehem,
Waar 't kribje van Jezus eens stond.
 
2 De engel sprak: „Vreest niet, ik breng tot u,
Een tijding voor groot en voor klein:
In Bethlehems stal vindt gij Gods Zoon,
Die Redder der mensheid zal zijn.”
 
3 Toen togen de herders naar Bethlehem,
En vonden het Kindeke klein,
In doeken gewonden, in een stal,
Een Koninkje, schuld'loos en rein.
 
4 Komt, laat ons aanbidden te Bethlehem,
En knielen voor Hem, onze Heer,
Die stortte Zijn Bloed en kocht ons vrij,
In liefde oneindig en teer.