134a - Dit is het...!
 
1 Over heel de aarde klinkt een blij geschal:
Bidders komen saam en de Heer werkt overal.
Zie de wolk verschijnen, stromen komen neer,
Juicht, o juicht mijn kind'ren, want de Pinksterdag keert weer.
 
Refrein Dit zijn de dagen van het rijpe gouden graan.
Gods Geest daalt neer, de oogsttijd breekt nu aan.
Wonderen en teek'nen in het late uur,
Verlossing en vervulling, want dit is Pinkstervuur.