133 - Wij wandelen in het licht
 
1 Wij wand'len in het licht van Jezus' dierbaar Woord,
En planten 't voort, van oord tot oord.
Wij eren onze trouwe Heer,
Die onze zonden op zich nam.
Ja, glorie voor het Lam!
 
Refrein Lof en ere onze Heer!
Alles buigt zich voor Hem neer.
Wij prijzen al tezaam de Heer der heerlijkheid,
Ja, tot in eeuwigheid!
 
2 Wij rusten in het werk, volbracht op Golgotha,
En wand' len dankbaar slechts uit gena,
Want God kent onze nood,
Bewaakt getrouw ook onze eer.
Ja, glorie voor de dierb're Heer!
 
3 De Heiland sprak: „Heft op uw oog, de oogst is groot,
Aanschouw de landen in zondebanden.”
O bid de Heer des oogstes:
„Geef ons werkers trouw en goed,
Die strijden voor Gods eer met moed.”