132 - Breng het Licht
 

Vers 1
 As      Des As
Breng het Licht aan hen die nog in donker zijn.
 Des    Es7
Breng het Licht (breng het Licht),
      As
Breng het Licht (breng het Licht).
        Des As
Breng het Licht aan al wat zondig is, onrein.
 Des    Es7
Breng het Licht (breng het Licht),
      As
Breng het Licht (breng het Licht).
Refrein
 As
Breng het Licht,         het Evange-  lie - licht,
        Breng het Licht, het   E -vange-lielicht,
 Des    Es
Breng het Licht (breng het Licht),
       As
O, breng het Licht (o, breng het Licht)

Aan het volk,         dat nog voor sa - tan  zwicht.
       Breng het Licht, het     E-vange-lie-licht,
 Des    Es
Breng het Licht (breng het Licht),
       As
O, breng het Licht (o, breng het Licht).
Vers 2
Miljoenen wachten op het Woord van God.
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
O, ga heen en predik Jezus hoogst gebod.
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
Vers 3
Jezus smeekt: „O, breng het volle Licht tot hen.”
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
Predik Christus door uw leven, woord en pen.
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
Vers 4
Wie wil heden gaan in 's Meesters dierb'ren Naam?
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
Kom, wij scharen ons rondom Zijn glorievaan.
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)