132 - Breng het Licht
 
1 Breng het Licht aan hen die nog in donker zijn.
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
Breng het Licht aan al wat zondig is, onrein.
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
 
Refrein Breng het Licht, het Evangelielicht,
Breng het Licht, het Evangelielicht,
Breng het Licht (breng het Licht),
O, breng het Licht (o, breng het Licht)
Aan het volk, dat nog voor satan zwicht.
Breng het Licht, het Evangelielicht,
Breng het Licht (breng het Licht),
O, breng het Licht (o, breng het Licht).
 
2 Miljoenen wachten op het Woord van God.
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
O, ga heen en predik Jezus hoogst gebod.
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
 
3 Jezus smeekt: „O, breng het volle Licht tot hen.”
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
Predik Christus door uw leven, woord en pen.
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
 
4 Wie wil heden gaan in 's Meesters dierb'ren Naam?
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
Kom, wij scharen ons rondom Zijn glorievaan.
Breng het Licht (breng het Licht),
Breng het Licht (breng het Licht).
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)