131 - Tot de gehele wereld het weet
 

Vers 1
Des
O, breng de boodschap van Gods Woord,
    As7sus4 As7     Des
Tot de gan - se aard' het weet.
  Ges         Des
Getuig steeds van Gods Va-dertrouw,
    Es7      As
Van wat Je-zus voor u deed.
Refrein
As7   Des
Tot een ie   -   der  't weet!
Tot een elk, tot een elk het  weet!
Tot een elk -  een,     elk  het weet!
  Des7 Ges
Tot een ie   -   der  't weet!
Tot een elk, tot een elk het  weet (ja weet)!
   Es    As  Des
O getuig van Jezus' liefd' en trouw
Ges   Des As7  Des
Tot een ie - der 't weet!
Vers 2
O spreek van Zijn barmhartigheid,
Tot de zondaars, arm en rijk.
Zoek zielen voor Gods koninkrijk,
Ja, de paarlen uit het slijk.
Vers 3
Vertel, dat zonder bruiloftskleed,
Niemand ooit kan binnengaan.
God geeft een nieuwgeboren hart.
Waarom zoudt ge buiten staan?
Vers 4
O vreugde, onuitputt'lijk diep,
Als de waat'ren van de zee!
Ik kan niet zwijgen van Gods heil.
Kom, getuig ook met mij mee.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
De in groen vermelde tekst is een tweede tegenzangpartij.)