131 - Tot de gehele wereld het weet
 
1 O, breng de boodschap van Gods Woord,
Tot de ganse aard' het weet.
Getuig steeds van Gods Vadertrouw,
Van wat Jezus voor u deed.
 
Refrein Tot een ieder 't weet!
Tot een elk, tot een elk het weet!
Tot een elkeen, elk het weet!
Tot een ieder 't weet!
Tot een elk, tot een elk het weet (ja weet)!
O getuig van Jezus' liefd' en trouw
Tot een ieder 't weet!
 
2 O spreek van Zijn barmhartigheid,
Tot de zondaars, arm en rijk.
Zoek zielen voor Gods koninkrijk,
Ja, de paarlen uit het slijk.
 
3 Vertel, dat zonder bruiloftskleed,
Niemand ooit kan binnengaan.
God geeft een nieuwgeboren hart.
Waarom zoudt ge buiten staan?
 
4 O vreugde, onuitputt'lijk diep,
Als de waat'ren van de zee!
Ik kan niet zwijgen van Gods heil.
Kom, getuig ook met mij mee.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
De in groen vermelde tekst is een tweede tegenzangpartij.)