130 - Halleluja voor het kruis
 

Vers 1
 F  Bes
Het kruis, het kruis staat eeuwig vast.
    F F7   Bes
Halleluja! Halleluja!
 G   Cm
Daar droeg de Heer mijn zondelast.
C7  F  C7   F
Halleluja! Halleluja!

Schoon de stormwind loeit met kracht,

Satans woede immer wast,
       F7        Bes
't Dierbaar kruis staat eeuwig vast.
Es  Bes  F    Bes
Halleluja voor het kruis!
Refrein
Bes    Es  F7
Halleluja! Halleluja!
           Bes
Halleluja! Geeft Hem eer!
      Bes7 Es
Halleluja! Hal-leluja!
    Bes    F F7 Bes
Jezus heerst als God en Heer.
Vers 2
Het kruis verlost ons van de schuld.
Halleluja! Halleluja!
Daar heeft Gods Zoon de wet vervuld.
Halleluja! Halleluja!
Ja, Hij droeg voor ons de straf,
Legde 't leven willig af,
Overwon de dood en 't graf.
Halleluja voor het kruis!
Vers 3
Het kruis, het kruis van Golgotha,
Halleluja! Halleluja!
Bracht 't mensdom vrede en gena.
Halleluja! Halleluja!
't Bloed gestort voor u en mij,
Maakt ons van de zonde vrij,
Brengt ons 't Vaderhart nabij,
Halleluja voor het kruis!