130 - Halleluja voor het kruis
 
1 Het kruis, het kruis staat eeuwig vast.
Halleluja! Halleluja!
Daar droeg de Heer mijn zondelast.
Halleluja! Halleluja!
Schoon de stormwind loeit met kracht,
Satans woede immer wast,
't Dierbaar kruis staat eeuwig vast.
Halleluja voor het kruis!
 
Refrein Halleluja! Halleluja!
Halleluja! Geeft Hem eer!
Halleluja! Halleluja!
Jezus heerst als God en Heer.
 
2 Het kruis verlost ons van de schuld.
Halleluja! Halleluja!
Daar heeft Gods Zoon de wet vervuld.
Halleluja! Halleluja!
Ja, Hij droeg voor ons de straf,
Legde 't leven willig af,
Overwon de dood en 't graf.
Halleluja voor het kruis!
 
3 Het kruis, het kruis van Golgotha,
Halleluja! Halleluja!
Bracht 't mensdom vrede en gena.
Halleluja! Halleluja!
't Bloed gestort voor u en mij,
Maakt ons van de zonde vrij,
Brengt ons 't Vaderhart nabij,
Halleluja voor het kruis!