129 - Geankerd in Jezus
 

Vers 1
Bes              Es     Bes
De golven gaan soms hoog op de wijde levenszee,
               C7       F
En slepen in haar bruisen het ranke scheepje mee,
F7  Bes              Es       Bes
Doch nimmer drijft het af naar de zond' en aards genot.
                F  F7 Bes
Geankerd is mijn ziel in mijn Heer en God.
Refrein
Bes         Es      Bes
Geankerd in Jezus, o zaligheid zo groot!
     F Bes      F
Geankerd in Je-zus bij 's levenszorg en nood!
F7 Bes          Es      Bes
Ge-an-kerd in Jezus voor leven en voor dood!
            F7 Bes
Geankerd in de Rots der eeuwen!
Vers 2
En als de vijand komt met verzoeking en gevaar,
Dan rust ik in Zijn kracht, want Zijn hulp is altijd daar!
Geen schaap wordt ooit ontrukt aan Zijn dierb're trouwe hand.
De goede Herder voert ons naar 't Vaderland.
Vers 3
Geankerd in Gods trouw vrees ik haat noch bitt're hoon.
Ik weet: hierboven wacht mij de overwinnaarskroon.
Onwrikbaar rust mijn anker op 't kruis van Golgotha.
Daar vond ik eeuw'ge vreugde, halleluja!