129 - Geankerd in Jezus
 
1 De golven gaan soms hoog op de wijde levenszee,
En slepen in haar bruisen het ranke scheepje mee,
Doch nimmer drijft het af naar de zond' en aards genot.
Geankerd is mijn ziel in mijn Heer en God.
 
Refrein Geankerd in Jezus, o zaligheid zo groot!
Geankerd in Jezus bij 's levenszorg en nood!
Geankerd in Jezus voor leven en voor dood!
Geankerd in de Rots der eeuwen!
 
2 En als de vijand komt met verzoeking en gevaar,
Dan rust ik in Zijn kracht, want Zijn hulp is altijd daar!
Geen schaap wordt ooit ontrukt aan Zijn dierb're trouwe hand.
De goede Herder voert ons naar 't Vaderland.
 
3 Geankerd in Gods trouw vrees ik haat noch bitt're hoon.
Ik weet: hierboven wacht mij de overwinnaarskroon.
Onwrikbaar rust mijn anker op 't kruis van Golgotha.
Daar vond ik eeuw'ge vreugde, halleluja!