128 - Stel mij tot een zegen, vandaag
 
1 Stel mij tot een zegen vandaag, o, mijn Heer.
O, mocht ik een vat zijn, gevuld tot Uw eer,
Vol levende stromen en hemelse kracht,
Van leem slechts, doch sterk door Uw Woord en Uw macht.
 
Refrein Stel mij tot een zegen vandaag,
Stel mij tot een zegen, een zegen vandaag,
Stel mij tot een zegen vandaag,
Stel mij tot een zegen vandaag, vandaag,
Al is 't voor één ziel.
Al is 't voor één ziel,
Stel mij tot een zegen vandaag.
 
2 Stel mij tot een zegen vandaag, o, mijn God.
Van U wil 'k getuigen, al dreigt mij ook spot.
Ja, maak m' een kanaal van Uw liefde zo groot,
Dat 'k zondaars mag redden uit schrik'lijke nood.
 
3 Stel mij tot een zegen vandaag, en altijd,
Mijn ziel, ja mijn alles in Jezus gewijd.
Gebruik gans mijn leven, mijn stem en mijn kracht,
Om zielen te zoeken in duistere nacht.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)