127 - Daar is een oog dat u ziet
 
1 Is uw leven o christen, wel rein als kristal?
Daar 's een oog (daar 's een oog), dat u ziet!
Op de bergen, in wouden, of diep in het dal,
Daar 's een oog (daar 's een oog), dat u ziet!
 
Refrein Daar 's een oog (daar 's een oog), dat u ziet (dat u ziet).
O, doe Jezus niet langer verdriet.
Wees getrouw (wees getrouw) tot den dood (tot de dood).
Maak uw God in uw leven steeds groot.
 
2 Meent gij, dat uwe ziele bedekt is voor God?
Daar 's een oog (daar 's een oog), dat u ziet!
Wandel heilig en leef naar Zijn Woord en gebod!
Daar 's een oog (daar 's een oog), dat u ziet!
 
3 O, wees nimmer gelijk aan een witblinkend graf.
Daar 's een oog (daar 's een oog), dat u ziet!
Leg uw schuld en verborgen onreinheid toch af.
Daar 's een oog (daar 's een oog), dat u ziet!
 
4 Zonder bruiloftskleed zult gij niet in kunnen gaan.
Daar 's een oog (daar 's een oog), dat u ziet!
Hoe beschaamd zult gij dan voor uw Heiland eens staan?
Daar 's een oog (daar 's een oog), dat u ziet!