126 - Stel mij tot zegen
 
1 Donkere wolken bedekken de aard,
Wolken van zorg en verdriet.
O, breng de zon weer in 't menselijk hart,
Dat het Gods liefde toch ziet.
 
Refrein Stel mij tot zegen! Stel mij tot zegen!
Laat mij een beeld van Jezus zijn.
'k Leg op Uw altaar mijn leven nu neer.
Stel mij tot zegen voor velen, o Heer!
 
2 Zoek d' arme zielen die ver zijn van God.
Wees een getuige vol kracht.
Spreek van Zijn liefde tot 't dolende lam.
Schijn als een ster in de nacht.
 
3 Maak mij zachtmoedig en vriend'lijk als Gij,
Stralend voor arm en voor rijk,
Helpend en troostend de zielen rondom,
Dat ik Uw beelt'nis gelijk.