125 - O, kon ik het u verklaren
 
1 O, kon ik u verklaren Jezus' liefde,
Die bezit nam van mijn donker eenzaam hart,
En weg nam uit mijn leven wat Hem griefde;
Licht mij schonk in plaats van bitterheid en smart.
 
Refrein Kon 'k verklaren,
Kon 'k verklaren ooit aan u,
Kon 'k verklaren,
Kon 'k verklaren ooit aan u,
Hoe Zijn lieflijke gemeenschap troost mijn ziel.
Kon 'k Zijn liefd' u openbaren,
Kon 'k Zijn teed're liefdemacht openbaren in haar kracht,
Ik ben zeker, dat gij aan Zijn voeten viel.
 
2 O, kon 'k u overtuigen van Zijn vrede,
Die nu woont in mijn eertijds verstokt gemoed;
Hoe teder Hij verhoorde mijne bede,
Om verlossing door Zijn kostbaar, dierbaar Bloed.
 
3 O, kon 'k Zijn grote kracht u openbaren,
Die in mij de macht van satan wederstaat,
Mij hulp verleent bij moeiten en gevaren
En mij nimmer aan mijzelven overlaat.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)