124 - De meeste van deze is de liefde
 
1 O, de hoogte en de diepte
Van de liefde van mijn Heer;
Onuitspreek'lijk is Zijn vrede,
Als een rustig golvend meer!
 
Refrein Daar 's geloof (daar 's geloof),
Daar is hoop (daar is hoop),
Daar is liefde wonderschoon.
Geestesgaven schenkt God ons zonder tal,
Maar de liefd' is het schoonst van al.
 
2 Daar 's een weg, zo zeer uitnemend,
Dat 's het pad van liefd' alleen.
Dien uw broeders en uw zusters.
Bidt voor elk, vergeet er geen!
 
3 Woon in mij, o God der liefde.
Stort Uw Geest uit in mijn hart.
Doe mij wand'len in de liefde,
In een wereld vol van smart!
 
4 Maak mij tot een brandend kaarsje
In een krom, verdraaid geslacht,
Dat uw liefdelicht mag stralen
Uit mijn leven, dag en nacht!