122 - Geloof, hoop en liefde
 

Vers 1
As      Es As Es7 As Es7 As
In Gods hof bloeien he- melse bloemen,
   Des        Es7 Des As
Alle lieflijk en schitt'rend van kleur.
Es7        Des Es7
Daar geplant door Gods hand
     As Es7 As
In dat wonde-re land,
 Es    As Es7 Fm  Es As Es7
Zacht verspreidend een tede-re geur.
Refrein
As
Geloof, hoop en liefde,
    Besm7 As
Drie lelin zo rein.
   Es7
Zij bloeien in 't harte,
         As
Dat need'rig wil zijn.

Geloof, hoop en liefde,
  As7    Des
Zij vormen wel n,
     As
Maar 't schoonste van alle
  Es As Es7 As
Is liefde al-leen!
Vers 2
O, die bloemen vol hemelse geuren,
Zij spreken een tale zo schoon,
Van vertrouwen en moed,
Van een vreugde zo zoet,
Van geloof in Gods enige Zoon.
Vers 3
In die hof hoor 'k de stem van mijn Meester
In 't geluid van de ruisende wind,
En Hij gaat aan mijn zij
En Zijn oog rust op mij,
Als Hij spreekt tot Zijn liefhebbend kind.